Skip to content
23/05/2023
– 23/05/2023

Introduction to the Innovation Toolkit

Descobreix les possibilitats del Innovation Toolkit com a eina docent

Aprèn a desenvolupar habilitats clau com la resolució de problemes, el pensament crític i la creativitat a l’aula utilitzant el Innovation Toolkit. Descobreix totes les possibilitats que aquesta eina pròpia ofereix per a millorar l’aprenentatge.

Per a personal docent i investigador (PDI) de la Universitat de Barcelona
Objectius
– Introduir l’emprenedoria i la innovació en les classes utilitzant l’aprenentatge basat en problemes o processos (ABP o APS). – Conèixer el Innovation Toolkit de StartUB i la seva metodologia. – Desenvolupar habilitats de resolució de problemes, pensament crític i creativitat a través d’eines i metodologies innovadores. – Descobrir les possibilitats del Innovation Toolkit com a eina docent.
Metodologia i horari
El taller tindrà lloc el 23 de maig a les 16h, en l’Edifici Històric de la UB. Està basat en una sèrie d’activitats interactives, guiades per experts en l’ús de l’eina.
Dirigit a
Personal Docent i Investigador de la UB (PDI).
Sobre Let's UB!
Aquesta activitat s’emmarca dins de Let’sUB!, una jornada d’innovació i emprenedoria de la Universitat de Barcelona que es cecelebrarà el 23 de maig en l’Edifici Històric de la UB. La jornada és el punt de trobada entre els emprenedors de la universitat i l’ecosistema empresarial de Barcelona. També pretén generar sinergies entre projectes i altres agents per a visibilitzar el talent de la comunitat UB. Altres activitats de la jornada: – 15:30, Xerrada amb Meritxell 
Teixidó, CEO de Gate2Brain: “Gate2Brain: una aventura emprenedora saltant barreres.” – 16:30, III Fòrum d’Inversió Let’s UB! – 18:30, Xerrada amb Mathieu Alemany Oliver (TBS Education): “Zombie Technologies: Sustainable Innovation 
and Marketing in the Anthropocene” Podràs trobar més informació sobre aquestes activitats en l’apartat “Formació i Activitats” de la web de StartUB!
Innovation Toolkit
https://www.ub.edu/innovationtoolkit/
Inscripció oberta del 01/05/2023
fins 22/05/2023