Skip to content
logo-ub

Legal warning

Responsable del tractamentSecretaria General de la Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona secretaria.general@ub.edu
Finalitat del tractamentGestionar l’activitat indicada en el formulari.
Base jurídicaÉs el consentiment, el qual podeu revocar en qualsevol moment
sense que tingui efectes retroactius.
Termini de conservació de les dadesEs conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles
responsabilitats que se’n poguessin derivar.
DestinatarisLa destinatària de les dades és la pròpia universitat i, si n’hi ha, els encarregats de tractament. No es contempla la cessió de dades a
tercers, tret que sigui obligació legal.
Drets de les personesPodeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia
del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.
Delegat de protecció de dadesSi considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic
(protecciodedades@ub.edu).
Autoritat de controlTambé podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades.