Skip to content

Inspirar, transformar i donar oportunitats a la comunitat UB

Promoure l’educació en innovació i emprenedoria per a millorar la qualitat de vida de la comunitat i generarem un impacte positiu en el nostre entorn.

StartUB-BannersWeb_(3) Portada Nosotros

Objectius estratègics

La nostra missió és desenvolupar el potencial emprenedor de la comunitat UB. Treballant des del Knowledge Triangle Integration ens centrem en:

Formació en emprenedoria

Formació centrada en les persones

Impulsar una formació experiencial que permeti desenvolupar el potencial emprenedor de la comunitat

Formació i activitats

Valors StartUB!

Som UB, una institució socialment responsable. Cuidem a les persones i treballem per a millorar el nostre impacte social i reduir el mediambiental.

Busquem un entorn que fomenti la diversitat i en el qual es respectin les diferències, promovent l'accés equitatiu a oportunitats a través d'un model gratuït.

Diversitat

Busquem un entorn que fomenti la diversitat i en el qual es respectin les diferències, promovent l’accés equitatiu a oportunitats a través d’un model gratuït.
Volem desenvolupar solucions innovadores que promoguin el desenvolupament sostenible i respectin el medi ambient, generant un impacte positiu en la comunitat.

Sostenibilitat

Volem desenvolupar solucions innovadores que promoguin el desenvolupament sostenible i respectin el medi ambient, generant un impacte positiu en la comunitat.
Impulsem la creativitat i la innovació amb una perspectiva ètica i socialment responsable, que tingui en compte l'impacte a llarg termini i les necessitats del planeta.

Innovació responsable

Impulsem la creativitat i la innovació amb una perspectiva ètica i socialment responsable, que tingui en compte l’impacte a llarg termini i les necessitats del planeta.

StartUB! en xifres

Xifres 2023

Estudiants formats
Noves startups
Projectes incubats
Hores de mentories

L’equip

Coneix als experts darrere de StartUB!