Skip to content

Inspirar, transformar i donar oportunitats a la comunitat UB

Promoure l’educació en innovació i emprenedoria per a millorar la qualitat de vida de la comunitat i generarem un impacte positiu en el nostre entorn.

StartUB-BannersWeb_(3) Portada Nosotros

Objectius estratègics

La nostra missió és desenvolupar el potencial emprenedor de la comunitat UB. Treballant des del Knowledge Triangle Integration ens centrem en:

Formació en emprenedoria

Formació centrada en les persones

Impulsar una formació experiencial que permeti desenvolupar el potencial emprenedor de la comunitat

Agenda

Valors StartUB!

Som UB, una institució socialment responsable. Cuidem a les persones i treballem per a millorar el nostre impacte social i reduir el mediambiental.

Busquem un entorn que fomenti la diversitat i en el qual es respectin les diferències, promovent l'accés equitatiu a oportunitats a través d'un model gratuït.

Diversitat

Busquem un entorn que fomenti la diversitat i en el qual es respectin les diferències, promovent l’accés equitatiu a oportunitats a través d’un model gratuït.
Volem desenvolupar solucions innovadores que promoguin el desenvolupament sostenible i respectin el medi ambient, generant un impacte positiu en la comunitat.

Sostenibilitat

Volem desenvolupar solucions innovadores que promoguin el desenvolupament sostenible i respectin el medi ambient, generant un impacte positiu en la comunitat.
Impulsem la creativitat i la innovació amb una perspectiva ètica i socialment responsable, que tingui en compte l'impacte a llarg termini i les necessitats del planeta.

Innovació responsable

Impulsem la creativitat i la innovació amb una perspectiva ètica i socialment responsable, que tingui en compte l’impacte a llarg termini i les necessitats del planeta.

StartUB! en xifres

* Curso 2021-2022

Estudiants formats
PDI/PAS UB format
Projectes incubats
Hores de mentories

L’equip

Coneix als experts darrere de StartUB!