Skip to content
14/06/2023
– 14/06/2023

Iniciació a modelatge 3D amb Autodesk Fusion 360

Crea models tridimensionals a partir de dissenys en 2D.

Aprèn a utilitzar una impressora 3D utilitzant el programari Autodesk Fusion 360 per a crear models tridimensionals a partir de dissenys en 2D. A més, aprendràs com convertir aquests models en sòlids i exportar-los per a la seva impressió en una impressora 3D.

Objectius
Familiaritzar-se amb l’ús d’una impressora 3D i el programari Autodesk Fusion 360. Aprendre a generar esbossos en 2D i utilitzar les eines de dimensionament i posicionament en perspectiva isomètrica. Comprendre el procés de creació de models sòlids a partir d’esbossos. Explorar la conversió d’arxius SVG en models tridimensionals i l’exportació per a la seva impressió en una impressora 3D.
Continguts
– Introducció a la impressió 3D i la seva importància en l’actualitat. – Presentació del programari Autodesk Fusion 360 i les seves característiques principals. – Generació d’esbossos en 2D utilitzant les eines de cotes i posicionament en perspectiva isomètrica. – Transformació d’esbossos en models sòlids tridimensionals. – Importació d’arxius SVG i la seva conversió en models 3D. – Exportació de models per a la seva impressió en una impressora 3D.
Data i horari
Data: 14 de juny Horari: de 10.00 a 12.00 hores
Docent
Jordi Pastor Viel, Responsable de la Unitat de Tecnologia Mecànica | Suport Logístic CCiT a Universitat de Barcelona.
Inscripció oberta del 05/06/2023
fins 13/06/2023