Skip to content

Una campanya per millorar la salut visual dels conductors guanya l’Innovation Day a la UB

guanyador l’Innovation Day a la UB

https://www.youtube.com/embed/csr0cNrvRjk?feature=oembediDay StartUB!

Uns adhesius enganxats als vehicles i que serien l’eix d’una campanya per conscienciar als conductors de la importància de revisar-se la vista és el premi guanyador de l’Innovation Day a la Universitat de Barcelona. En el certamen, que va tenir lloc el dissabte 9 de novembre a l’espai espai StartUB, estudiants universitaris de diferents àmbits van formar grups multidisciplinaris per trobar solucions tecnològiques a diversos reptes actuals en els àmbits de salut visual, salut pública i salut cardiovascular

Els innovation days estan organitzats per l’EIT Health, el major organisme europeu per a la innovació en vida saludable i envelliment actiu, i tenen com a objectiu promoure la innovació i l’emprenedoria en l’àmbit de la salut entre els alumnes universitaris. Enguany se’n fan trenta-un a tot Europa, i el que va tenir lloc a la Universitat de Barcelona és l’únic que s’ha organitzat a Catalunya.

El primer premi per va ser per a un grup que havia de respondre al repte de mejorar la salud visual de los conductores y reducir el impacto negativo que puede tener sobre la conducción una mala visión.   d’augmentar la conscienciació entre els conductors sobre la necessitat revisar-se la vista períodicament, ja que no fer-ho pot suposar un risc considerable al volant. Sota el nom d’EAGLE, es van proposar uns adhesius que servirien en primer lloc per examinar l’agudesa visual dels conductors. Després, cada conductor podria enganxar al seu vehicle el mateix adhesiu que ha servit per fer la revisió, el qual duria algun missatge relacionat amb la importància que els conductors tinguin cura de la salut ocular. Tot això aniria acompanyat per una campanya màrqueting per incentivar l’ús d’aquests adhesius.

L’Innovation Day de Barcelona va començar amb una benvinguda institucional i continuació, les intervencions de diversos experts van apuntar elements de reflexió per inspirar el treball dels alumnes. Els participants, organitzats en grups multidisciplinaris, havien de treballar en un dels tres àmbits proposats: salut visual, salut pública, o salut cardiovascular. Per cada àmbit es va anunciar un repte, que els estudiants havien d’intentar resoldre amb l’ajut de coaches. Els estudiants havien d’elaborar durant la jornada una proposta de solució del repte, per exemple mitjançant una iniciativa social o un projecte d’empresa.

Al final de la jornada, que a la UB ha liderat el Departament d’Empresa amb el suport del Vicerectorat d’Emprenedoria, Transferència i Innovació, els estudiants van presentar davant un jurat les seves propostes de solucions. Primer es va escollir la millor solució dins de cadascun dels àmbits i, entre els tres finalistes, es va triar un únic guanyador final. Els premis són de 400 euros per al primer classificat i de 200 per al segon i tercer. Els reptes als quals s’enfrontaven els alumnes són problemàtiques reals de la societat actual que s’han plantejat en el marc de l’EIT Health i que han estat proposats per entitats que són sòcies d’aquest consorci, amb la participació de gairebé totes les facultats de la UB i la validació d’experts en els diferents àmbits. L’objectiu és que la participació a l’Innovation Day sigui un primer pas que encoratgi els actuals estudiants de les disciplines més diverses a emprendre una carrera professional relacionada amb la innovació en salut.

EIT Health, un consorci internacional integrat per més de 140 empreses capdavanteres, universitats i centres de recerca de catorze països europeus, té el suport de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT), un organisme que pertany a la Unió Europea. Amb un pressupost de 2.000 milions d’euros durant la propera dècada, el consorci —la iniciativa europea més ambiciosa desenvolupada en l’àmbit de la salut amb finançament públic— espera generar prop de 340 idees de negoci i 165 start-ups, i implicar un milió d’estudiants en els seus programes específics. La Universitat de Barcelona és soci principal d’EIT Health Spain.