Skip to content
01/07/2024
– 11/07/2024

Introducció a l’Innovation Toolkit – per a PDI

Descobreix totes les possibilitats que aquesta eina pròpia ofereix per a millorar l’aprenentatge.

Metodologia per introduir l’emprenedoria i la innovació en qualsevol matèria (basat en ABP)

Objectius
En acabar el curs-taller, els participants seran capaços de: – Realitzar una acció formativa i interactiva basada en Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) utilitzant el Toolkit. – Aplicar l’acció formativa en un context d’ensenyament-aprenentatge real. – Adoptar el rol de facilitador en activitats basades en ABP o reptes reals. – Adaptar el procés d’ensenyament-aprenentatge a diferents perfils d’alumnes/jugadors. – Reflexionar sobre les pròpies característiques com a docent, que permeten situar-se amb èxit davant el foment de l’emprenedoria i la innovació en qualsevol assignatura.
Calendari i detalls
Durada: 15 h. Tipos de curs: Presencial. Calendari: 1, 2, 3, 8, 9, 11 de juliol de 2024, de 15:00 a 17:30. Lloc: StartUB!
Places
20 places.
Idioma del curs
Català
Dirigit a
Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona. No cal experiència prèvia.
Avaluació
Hi haurà avaluació individual, entre iguals i per part del formadors. Es tindrà en compte l’assistència a les classes prsencials i serà indispensable que els participants presentin el repte el quart dia per poder certificar el curs.
Metodologia
Aquest taller funciona com un meta-taller, ja que es mostrarà com funciona el sistema Toolkit, al mateix temps que a les classes s’utilitzarà aquest sistema per a ensenyar com introduir l’emprenedoria en qualsevol matèria. És a dir, des del primer moment tots els participants podran experimentar com se sentirien els seus alumnes si a una classe s’utilizés el Toolkit amb la metodologia ABP. Al final del taller tots els participants disposaran d’accés als materials que podran aplicar a les seves respectives assignatures. Encara que la majoria de les activitats proposades es faran a classe, aquest taller exigeix que els participants desenvolupin un repte penset per ser aplicat dins de les seves assignatures. Això requereix treball autònom durant la quarta jornada del curs.
Activitats
Sessió 1: – Emprenedoria-innovació: Impacte transformatiu del pensament emprenedor – L’emprenedoria en el meu àmbit d’expertesa – ABP com a metodologia docent – Toolkit, el repte Sessió 2: – Toolkit, fase 1 i 2 – Atilitat dintre de les meves assignatures Sessió 3: – Toolkit, fase 3 i 4 – Utilitat dintre de les meves assignatures Sessió 4: – Toolkit, fase 5 – Repte emprenedor en la meva assignatura
Innovation Toolkit
https://www.ub.edu/innovationtoolkit/
Inscripció oberta del 17/06/2024
fins 28/06/2024